پنل سپسیس

با سلام و احترام پنل سپسیس (دارای امتیاز بازآموزی) مورخ 21 خرداد ماه 1399 ساعت17-15 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. ثبت نام صرفا از طریق ارسال پیامک به شماره همراه (آقای دلاوری) 09194967578 و عضویت در گروه واتساپ پنل سپسیس انجام می گردد.

کنفرانس عمومی با موضوع اندیکاسیون تزریق فرآورده های خونی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اندیکاسیون های تزریق فرآورده های خونی مورخ 7 خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت 18 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت شرکت در کنفرانس از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr...

لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه مهمان کلیک بفرمایید.

کارگاه آموزشی Role modelling

کارگاه آموزشی با عنوان  چگونه به عنوان الگوی رفتاری،آموزش بالینی مطلوب ارائه دهیم؟(با امتیاز آموزشی برای اعضای هیات علمی) در تاریخ 6 خردادماه 1399 ساعت 16 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت شرکت درکارگاه از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr...

لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه مهمان کلیک بفرمایید.

Diagnosis &Treatment of supraventricular Tachycardia

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع Diagnosis &Treatment of supraventricular Tachycardiaمورخ 31 اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت 16 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. جهت شرکت در کنفرانس از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr... لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه مهمان کلیک بفرمایید.

کنفرانس عمومی با موضوع Radiologic finding in COVID19

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع Radiologic finding in COVID19مورخ 24 اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت 16 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت شرکت در کنفرانس از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr...

لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه مهمان کلیک بفرمایید.

ژورنال کلاب آموزش پزشکی

کارگاه آموزشی با عنوان بازاندیشی درنقش الگویی (با امتیاز آموزشی برای اعضای هیات علمی) در تاریخ 23اردیبهشت 1399 ساعت 16 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت شرکت درکارگاه از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr...

لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه مهمان کلیک بفرمایید.

کارگاه آموزشی Role modelling

کارگاه آموزشی با عنوان کلیات نقش الگویی (با امتیاز آموزشی برای اعضای هیات علمی) در تاریخ 16 اردیبهشت 1399 ساعت 16 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت شرکت در کنفرانس از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr...

لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه مهمان کلیک بفرمایید.

کنفرانس عمومی با موضوع Volume management in organ failure

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع Volume management in organ failure مورخ 15 اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت 17-15 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت شرکت در کنفرانس از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr...

لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه مهمان کلیک بفرمایید.

کنفرانس عمومی(وبینار) Serology-based test for COVID19

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع  Serology-based test for COVID19 مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

جهت شرکت در کنفرانس از طریق لینک زیر،صرفا با گوگل کروم* یا فایرفاکس*در گوشی همراه یا لپ تاپ وارد شوید. https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/general-classes-of-clinical-gr...

لطفا بعد از ورود به این لینک روی گزینه *مهمان*کلیک بفرمایید.

کارگاه استدلال بالینی

استدلال بالینی به عنوان اساسی ترین مهارت بالینی پزشکان، نقش بسیار مهمی در توانایی برای تصمیم گیری های صحیح تشخیصی و درمانی دارد. اگر چه در طبابت مراحل استدلال به صورت ذهنی و بدون آگاهی از روند فکری، اتفاق می افتد اما دانش کافی در زمینه استدلال و خطاهای تفکر می تواند تاثیر به سزایی در قضاوت صحیح بالینی داشته باشد. به منظور کاهش خطاهای تفکر و بهبود کیفیت تصمیم گیری های بالینی کارگاه استدلال بالینی در تاریخ 8 اسفند 1398 در بیمارستان دکتر شریعتی برگزار خواهد شد.