تقویم آموزشی

ارایه کننده زمان شروع زمان پایان محل برگزاری امتیاز برنامه
کنفرانس عمومی 1 Meta Analysis دکتر اکبر سلطانی چهارشنبه, 4 مهر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 4 مهر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی ساختار نظام پزشکی و آشنایی با نحوه رسیدگی به شکایات پزشکی دکتر میلانی فر چهارشنبه, 11 مهر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 11 مهر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
پنل کانسر تیروئید دکتر اکبر سلطانی چهارشنبه, 18 مهر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 18 مهر, 1397 - 15:00 سالن شهید پیروویان امتیاز بازآموزی
کنفرانس عمومی 2 Meta Analysis دکتر اکبر سلطانی چهارشنبه, 25 مهر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 25 مهر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی تفسیر اختلالات اسید و باز دکتر سلیمانیان چهارشنبه, 2 آبان, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 2 آبان, 1397 - 15:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی ترمبوسیتوپنی دکتر توکلی چهارشنبه, 9 آبان, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 9 آبان, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
پخش فیلم 150 میلی گرم نقد فیلم توسط دکتر نمازی چهارشنبه, 23 آبان, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 23 آبان, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان امتیاز فرهنگی
کنفرانس عمومی تفسیر abdominal pelvic دکتر نایبندی چهارشنبه, 30 آبان, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 30 آبان, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی آلزایمر دکتر اویس قرن چهارشنبه, 7 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 7 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی acute coronary syndrome دکتر شیرانی چهارشنبه, 14 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 14 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی دکتر محبی چهارشنبه, 21 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 21 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی تازه های آسم دکتر کیایی چهارشنبه, 28 آذر, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 28 آذر, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان
کنفرانس عمومی چالش های تشخیص و درمان کمردرد دکتر کاووسی چهارشنبه, 5 دى, 1397 - 13:00 چهارشنبه, 5 دى, 1397 - 14:00 سالن شهید پیروویان