آخرین اخبار

کنفرانس عمومی با موضوع اصول تفسیر و پاتولوژی های شایع در سی تی اسکن شکم و لگن

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اصول تفسیر و پاتولوژی های شایع در سی تی اسکن شکم و لگن در تاریخ 30 آبان ماه 1397 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد.عناوینی که در این کنفرانس مطرح خواهد شد عبارتند از اصول تفسیر سی تی اسکن شکم و لگن،آناتومی شکم و لگن،اورژانس ها و پاتولوژی های شایع دستگاه گوارش و دستگاه ادراری.

کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع چالش های تشخیصی و درمانی ترومبوسیتوپنی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکترشریعتی با موضوع چالش های تشخیصی و درمانی ترومبوسیتوپنی با حضور اعضای هیات علمی،دستیاران و دانشجویان در تاریخ 9 آبان ماه 1397 در تالار شهید پیرویان برگزار شد.سخنران سرکار خانم دکتر توکلی ابتدا تعریف ترومبوسیتوپنی،نقش شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص علل ترومبوسیتوپنی را بیان نمودند و سپس نحوه اپروچ به ترومبوسیتوپنی و اندیکاسیون پروفیلاکتیک دریافت پلاکت قبل از پروسیجرهای گوناگون و جراحی را بیان نمودند.

کنفرانس عمومی با موضوع چالش های تشخیصی و درمانی ترومبوسیتوپنی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکترشریعتی با موضوع چالش های تشخیصی و درمانی ترومبوسیتوپنی در تاریخ 9 آبان ماه 1397 ساعت 14-13 در تالار شهید پیرویان برگزار خواهد شد.عناوینی که در این کنفرانس ارائه خواهد شد عبارتند از:تعریف ترومبوسیتوپنی،مکانیسم ترومبوسیتوپنی،نقش شرح حال،معاینه فیزیکی و تست های آزمایشگاهی ونحوه اپروچ به ترومبوسیتوپنی.

 

کنفرانس عمومی با موضوع تفسیر اختلالات اسید و باز

کنفرانس عمومی بیمارستان با موضوع تفسیر اختلالات اسید و باز در تاریخ 3 آبان ماه 1397 در تالار شهید پیرویان برگزار شد.سخنران سرکار خانم دکتر سلیمانیان ابتدا مراحل بافرینگ داخل سلولی و خارج سلولی در پاسخ به اسیدمی سپس علل اسیدوز متابولیک (آنیون گپ بالا و نرمال)،آلکالوز متابولیک وروش گام به گام برای تشخیص و درمان اختلالات اسید و بازرا بیان نمودند.

نمایش و نقد فیلم 150میلی گرم

 

فیلم  150 milligramبه بازگویی قصه یک پزشک متخصص ریه در بیمارستانی در برست فرانسه می پردازد،  که  رابطه ای مستقیم بین مرگ مشکوک چند نفر و یک داروی معتبرو مورد تایید نظام سلامت برای درمان دیابت کشف می کند، اوسعی به کشف حقیقت میکند و به تنهایی برای دستیابی به حقیقت می جنگد.وی قصد دارد یک تنه تمام موانع را پشت سر بگذارد و با اتکا به روحیه ی مسئولیت پذیری که از هر پزشکی انتظار میرود پیش رود.

کنفرانس عمومی با موضوع تفسیر اختلالات اسید و باز

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع تفسیر اختلالات اسید و باز در تاریخ 2 آبان ماه 1397 ساعت 14-13 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد.عناوینی که ارائه خواهد شد عبارتند از تفسیر گازهای خون و approach  به اسید و باز،علل و درمان اسیدوز متابولیک وعلل و درمان آلکالوز متابولیک.

کارگاه اصول ارائه خبر بد به بیمار

کارگاه اصول ارائه خبر بد به بیمار در تاریخ 3 آبان ماه 1397 ساعت 12-10 در کلاس تلاش معاونت آموزشی برگزار خواهد شد.

کنفرانس عمومی با موضوع متاآنالیز (قسمت 2)

کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی با موضوع متاآنالیز (قسمت دوم) در تاریخ 25/7/97 در سالن شهید پیرویان با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران برگزارشد.عناوینی که در این کنفرانس ارائه شد عبارتند از: Evaluating heterogeneity، Random effect and fixed effect models، .Subgroup analysis

ژورنال کلاب آموزش پزشکی

ژورنال کلاب آموزش پزشکی با عنوان 12 نکته ای که در نگارش یک پورتفولیو به عنوان medical educator باید بدانیم در تاریخ 24 مهر ماه 1397 در کلاس تلاش معاونت آموزشی با حضور اعضای هیات علمی برگزار شد.

ژورنال کلاب آموزش پزشکی

ژورنال کلاب آموزش پزشکی با موضوع

۱۲ نکته ای که در نگارش یک پورتفولیو  بعنوان medical educator در تاریخ1397/07/24 ساعت 14-13 در کلاس هدف معاونت آموزشی توسط سرکار خانم دکتر سیده زهرا فتوک کیایی،هیات علمی ریه اراِئه خواهد شد.