آخرین اخبار

جستجوی منابع پزشکی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع جستجوی منابع پزشکی در تاریخ 3 بهمن ماه 1397 ساعت 14:30-13 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد. عناوینی که در این کنفرانس ارائه خواهد شد عبارتند از 1-سوال مناسب و قابل جستجو 2-مطالعه ایده ال برای هر نوع سوال 3-انواع منابع پزشکی 4-آشنایی مختصر با هر یک از منابع 5-معرفی چند منبع ایمیلی

اختلالات استخوانی دربیماران نارسایی مزمن کلیه

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اختلالات استخوانی در بیماران نارسایی مزمن کلیه در تاریخ 26/10/97 با حضور اعضای هیات علمی ودستیاران برگزارشد.سرکار خانم دکتر یعقوبی ،استادیار بیماریهای کلیه و فشارخون ،پاتوژنز،مینرال ابنرمالیتی،هایپرپاراتیروئیدی ثانویه و ثالثیه،اختلالات استخوانی و درمان آنها را بیان نمودند.

اختلالات استخوانی دربیماران نارسایی مزمن کلیه

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اختلالات استخوانی در بیماران نارسایی مزمن کلیه در تاریخ 26/10/97 ساعت 14-13 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد.عناوینی که در این کنفرانس ارائه خواهد شد عبارتند از:پاتوژنز مینرال ابنورمالیتی،هایپرپاراتیروئیدی ثانویه،اختلالات استخوانی و درمان های توصیه شده در این اختلالات.

اختلالات استخوانی دربیماران نارسایی مزمن کلیه

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اختلالات استخوانی در بیماران نارسایی مزمن کلیه در تاریخ 26/10/97 ساعت 14-13 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد.عناوینی که در این کنفرانس ارائه خواهد شد عبارتند از:پاتوژنز مینرال ابنورمالیتی،هایپرپاراتیروئیدی ثانویه،اختلالات استخوانی و درمان های توصیه شده در این اختلالات.

اصول سخنرانی علمی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اصول سخنرانی علمی (قسمت دوم) در تاریخ 19/10/97 با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران در سالن پیرویان برگزارشد.

اصول سخنرانی علمی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اصول سخنرانی علمی (قسمت دوم) در تاریخ 19/10/97ساعت 14-13 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد.

ژورنال کلاب آموزش پزشکی

ژورنال کلاب آموزش پزشکی با عنوان چگونه مقاله ای با عنوان و خلاصه مناسب بنویسیم که افراد به مطالعه و ارجاع دادن مقاله ما ترغیب شوند  در تاریخ 30 دی ماه 1397 در کلاس تلاش معاونت آموزشی توسط سرکار خانم دکترسوسن سلطانی محمدی،هیات علمی محترم بیهوشی برگزار خواهد شد.

اصول سخنرانی علمی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اصول سخنرانی علمی در تاریخ 12/10/97 با حضور اعضای هیات علمی،دستیاران و دانشجویان در سالن پیرویان برگزار شد.لازم به ذکر است جلسه دوم این کنفرانس در تاریخ 19/10/97 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد و دارای امتیاز آموزشی برای اعضای محترم هیات علمی می باشد.

اصول سخنرانی علمی

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع اصول سخنرانی علمی در تاریخ 12 دی ماه 1397 در سالن شهید پیرویان برگزار خواهد شد

چالش های تشخیصی و درمانی کمردرد

کنفرانس عمومی بیمارستان دکتر شریعتی با موضوع چالش های تشخیصی و درمانی کمردرد در تاریخ 5 دی ماه 1397 در سالن شهید پیرویان  با حضور اعضا هیات علمی ،دستیاران و دانشجویان برگزار شد.سخنران سرکار خانم دکتر کاوسی ابتدا انواع کمردرد( inflammatory ,mechanical ,constant ,referral)

و Red flags در شرح حال و معاینه فیزیکی ،روش های تشخیص و درمان های مناسب انواع کمردرد را بیان نمودند